En aquest apartat trobareu  un resum de totes les trobades fetes fins a dia d'avui i que es van iniciar amb la primera edició realitzada l'any 2008.

Comentaris, dades, imatges i vídeos que serveixen per il.lustrar i entendre millor la trajectòria de RUCK BIKER'S com un esdeveniment motero diferent i amb caràcter propi.